Ajatuspaja Visio toimii Vihreä Sivistysliitto ry:n osana. Sivistysliiton hallitus toimii ajatuspajan johtoryhmänä, joka linjaa tutkimushankkeiden aihepiirit ja hyväksyy talousarviot. Ajatuspajan toimintaa johtaa pääsihteeri Ville Ylikahri ja toimintaa toteuttaa ajatuspajakoordinaattori/-tutkija Taru Anttonen.

Yhteystiedot:

Ville Ylikahri
Pääsihteeri
puh. 044 - 727 3241
email: ville.ylikahri@visili.fi

Taru Anttonen
Koordinaattori/tutkija
puh. 044 - 727 3244
email: taru.anttonen@visili.fi

Vihreä Sivistysliitto ry
Fredrikinkatu 33 A
00120 Helsinki