Visio-tuki opintokerhoihin: Hakulomake - 2017

Järjestäjän tiedot
(vaihtoehtoisesti yhdistysreksiterinumero)
Pankkiyhteystiedot
IBAN muodossa
Kerhon toiminta
(1 opintotunti = 45 min)