Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

 

 

Tältä sivulta löydät henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriselosteet Vision rekistereistä.

Vision www-sivujen kautta kerätään seuraavia rekistereitä:

 

 1. Kurssi-ilmoittautumislomake

 2. Opintotoiminnan haku- ja tilityslomakkeet

 3. Visio-uutiset

 4. Kurssitiedote

 5. Opetus- ja kirjoituspalkkiolaskut

 6. Matkalasku

 

1. Kurssi-ilmoittautumislomake

 

1. Rekisterin pitäjä

Vihreä Sivistysliitto ry / Y-tunnus: 0991601-5

Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki

p. 044-7273240, visio@visili.fi, www.visili.fi
 

2. Yhteyshenkilö

Ville Ylikahri, opintojohtaja, ville.ylikahri@visili.fi, p. 044-727 3241

 

3. Rekisterin nimi

Vision kurssi-ilmoittautumislomake

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennetaan tiedot Vision kursseille ilmoittautuneista henkilöistä. Rekisteriä käytetään kurssien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään viisi vuotta. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

 

6. Rekisterin tietosisältö

 • Osallistuja nimi

 • Organisaatio

 • Sähköpostiosoite

 • Laskutustiedot (mikäli kurssi maksullinen, eikä osallistuja ole maksa sitä suoraan verkkopankin kautta)

 • Ilmoittautumispäivämäärä

 • Muita tarvittavia lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen, kuten ruokavalio, taustoittavia kysymyksiä koulutuksen teemaan liittyen sekä osoitetiedot mahdolliselle kurssitodistukselle.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta ihmiset itse ilmoittautuvat rekisteriin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot ovat tallennettu palvelinjärjestelmään ja niihin on ainoastaan Vihreä Sivistysliitto ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Vihreä Sivistysliitto ry:n sisällä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

2. Opintotoiminnan haku- ja tilityslomakkeet

 

1. Rekisterin pitäjä

Vihreä Sivistysliitto ry / Y-tunnus: 0991601-5

Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki

p. 044-7273240, visio@visili.fi, www.visili.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Ville Ylikahri, opintojohtaja, ville.ylikahri@visili.fi, p. 044-727 3241

 

3. Rekisterien nimet

 • Hakulomake: Vision opintotilaisuustuki

 • Hakulomake: Vision opintokerhotuki

 • Tilityslomake: Vision opintotilaisuustuki

 • Tilityslomake: Vision opintokerhotuki

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekistereihin tallennetaan yhdistysten yhteyshenkilöiden yhteystiedot tarvittavia Vision tukiin liittyviä yhteydenottoja varten.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään viisi vuotta. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.

 

6. Rekisterin tietosisältö

 • Yhdistyksen nimi

 • Yhdyshenkilön nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite
   

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta ihmiset itse ilmoittautuvat rekisteriin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot ovat tallennettu palvelinjärjestelmään ja niihin on ainoastaan Vihreä Sivistysliitto ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Vihreä Sivistysliitto ry:n sisällä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

3. Visio-uutiset

 

1. Rekisterin pitäjä

Vihreä Sivistysliitto ry / Y-tunnus: 0991601-5

Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki

p. 044-7273240, visio@visili.fi, www.visili.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Suunnittelija Meri Tennilä, meri.tennila@visili.fi, p. 044-727 3243

 

3. Rekisterin nimi

Visio-uutiset

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on tiedottaa jäseniään Vision tulevista tapahtumista, koulutuksista, julkaisuista jne. Visio-tiedote ilmestyy n. kuusi kertaa vuodessa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes sähköpostilista lakkautetaan tai henkilöä eroaa listalta.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän (yksityishenkilö tai yhdistys) sähköpostisoite.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta ihmiset itse ilmoittautuvat rekisteriin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot ovat tallennettu palvelinjärjestelmään ja niihin on ainoastaan Vihreä Sivistysliitto ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä. 

 

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vihreä Sivistysliitto ry käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Vihreä Sivistysliitto ry:n sisällä.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

4. Kurssitiedote

 

1. Rekisterin pitäjä

Vihreä Sivistysliitto ry / Y-tunnus: 0991601-5

Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki

p. 044-7273240, visio@visili.fi, www.visili.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Suunnittelija Meri Tennilä, meri.tennila@visili.fi, p. 044-727 3243

 

3. Rekisterin nimi

Kurssitiedote

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on tiedottaa jäseniään Vision tulevista yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan koulutuksista. Kurssitiedote ilmestyy n. 10-15 kertaa vuodessa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes sähköpostilista lakkautetaan tai henkilöä eroaa listalta.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän (yksityishenkilö tai yhdistys) sähköpostisoite.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta ihmiset itse ilmoittautuvat rekisteriin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tiedot ovat tallennettu palvelinjärjestelmään ja niihin on ainoastaan Vihreä Sivistysliitto ry:n henkilökunnalla sekä järjestelmän ylläpitäjällä. 

 

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vihreä Sivistysliitto ry käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Vihreä Sivistysliitto ry:n sisällä.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

   

5. Opetus- ja kirjoituspalkkiolaskut

 

1. Rekisterin pitäjä

Vihreä Sivistysliitto ry / Y-tunnus: 0991601-5

Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki

p. 044-7273240, visio@visili.fi, www.visili.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Ville Ylikahri, opintojohtaja, ville.ylikahri@visili.fi, p. 044-727 3241

 

3. Rekisterien nimet

 • Opetuspalkkiolasku

 • Kirjoituspalkkiolasku
   

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterien tarkoituksena tarvittavien henkilö- ja yhteystietojen kerääminen koulutus- ja kirjoituspalkkioiden maksua varten.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään Visiossa työsopimuslain edellyttämät kymmenen vuotta. Tiedot säilytetään palvelinjärjestelmässä sekä lukituissa arkistokaapeissa. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. 

 

6. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi

 • Henkilötunnus

 • Katuosoite

 • Postinumero- ja postitoimipaikka

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Pankkiyhteystiedot

 • Tiedot palkkion perusteesta

 • Palkkion suuruus

 • Verokortti (liite)

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta ihmiset itse ilmoittautuvat rekisteriin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan tilitoimisto Blond Accounts Oy:lle, jossa niitä säilytetään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tiedot lähetetään sähköpostitse. Blond Acoounts Oy:n kanssa on tehty toimeksiantosopimus palkka- ja henkilöstöhallinnon henkilötietojen käsittelystä. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Vihreä Sivistysliitto ry:n sisällä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

7. Matkalasku

 

1. Rekisterin pitäjä

Vihreä Sivistysliitto ry / Y-tunnus: 0991601-5

Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki

p. 044-7273240, visio@visili.fi, www.visili.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Ville Ylikahri, opintojohtaja, ville.ylikahri@visili.fi, p. 044-727 3241

 

3. Rekisterin nimi

Matkalasku

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena tarvittavien henkilö- ja yhteystietojen kerääminen matkakorvauksien maksamista varten.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään kuusi vuotta. Tiedot säilytetään palvelinjärjestelmässä sekä lukituissa arkistokaapeissa. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan.

 

6. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi

 • Katuosoite

 • Postinumero- ja postitoimipaikka

 • Sähköpostiosoite

 • Pankkiyhteystiedot

 • Tiedot matkan tarkoituksesta ja etapeista

 • Matkakulujen suuruus yhteensä

 • Matkaliput ja muut tositteet
   

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkolomakkeelta, jonka kautta ihmiset itse ilmoittautuvat rekisteriin.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta tietoja eikä rekisteriä yhdistetä muihin rekistereihin. Tietoja luovutetaan tilitoimisto Blond Accounts Oy:lle, jossa niitä säilytetään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Tiedot lähetetään sähköpostitse. Blond Acoounts Oy:n kanssa on tehty toimeksiantosopimus palkka- ja henkilöstöhallinnon henkilötietojen käsittelystä. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu Vihreä Sivistysliitto ry:n sisällä.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.