Teeman lehtiväri

Suomen kieli ja kotoutuminen

Vision maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien roolia aktiivisina, ympäristötietoisina kansalaisina ja itsenäisinä toimijoina suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vision suomen kielen ja kotoutumisen koulutus toteutuu pääasiassa maahanmuuttajayhdistysten kautta.

Visio tukee maahanmuuttajayhdistysten koulutustoimintaa monin eri tavoin:

 • Tuemme yhdistysten itse järjestämiä koulutuksia taloudellisesti (Visio-tuki opintotilaisuuksiin ja opintosetelituki)
 • Tarjoamme koulutusmateriaaleja yhdistysten käyttöön.
 • Teemme yhdessä koulutusmateriaaleja yhdistyksien kanssa.
 • Onko teillä idea projektille? Toteutetaan se yhdessä!

1) Visio-tuki opintotilaisuuksiin

 • Koulutuksien järjestämisestä saattaa tulla kuluja kuten kouluttajapalkkio, tilavuokra, mainostaminen, kahvitus, ja niin edelleen.
 • Visio maksaa puolet koulutuksen kuluista – toinen puoli yhdistyksen on maksettava itse
 • Visio-tuen maksimäärä on kuitenkin 20€ / oppitunti
 • Jotta voi hakea Visio tukea, yhdistyksen pitää olla rekisteröity ja sillä pitää olla oma pankkitili
 • Lataa Visio-tuen esite tästä (suomeksi/englanniksi)
 • Tule juttelemaan Visioon, niin kerromme lisää!

2) Opintosetelituki

 • Maahanmuuttajayhdistysten tai maahanmuuttaneiden parissa toimivien yhdistysten on mahdollista hakea Visiosta Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta suomen kielen kurssien järjestämiseen jäsenilleen.
 • Opintosetelillä koulutettavilla tulee olla kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu opintosetelituetun koulutuksen piiriin.
 • Tuen suuruus on enintään 25€/toteutunut oppitunti.Tuella voidaan maksaa esimerkiksi koulutusten kouluttajapalkkioita, koulutusmateriaaleja tai muita koulutuksesta kertyneitä kuluja. Yhdelle yhdistykselle myönnettävä tuki on yleensä n. 400–800€.
 • Koulutus tulee järjestää riippuen hausta joko 1.7.–31.12. tai 1.1.–30.6. välisenä aikana.
 • Tuki maksetaan koulutuksen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut Visioon koulutuksesta selvityksen, joka sisältää toteutuneen ohjelman, osallistujalistan ja arvion koulutuksen tavoitteiden toteutumisesta.
 • Yleensä tuella maksetaan koulutuspalkkioita, jolloin Visio maksaa palkkiot suoraan kouluttajille. Kouluttajan tiedot tulee ilmoittaa Visioon viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuksen alkamisajankohtaa. Muista hyväksytyistä kuluista yhdistys laskuttaa Visiota koulutuksen jälkeen.
 • Vastaanottaessaan Vision opintoseteliavustuksen, yhdistys liittyy myös samalla Vision maahanmuuttajakoulutusten kumppaniverkostoon. Verkoston tavoitteena on kehittää järjestöpohjaisen suomen kielen koulutuksen järjestäjien osaamista ja koulutusten laatua. Verkoston kesken voidaan esimerkiksi jakaa keskenään koulutusmateriaaleja, pedagogisia menetelmiä ja vinkkejä kouluttajista.
 • Syksyn 2017 opintosetelikoulutusten hakuaika päättyy maanantaina 19.6.2017 klo 16. Yhdistyksille tiedotetaan avustuksen jaosta keskiviikkona 21.6.2017.
 • Opintoseteliavustus täydentää Vision muita tukimuotoja opintotilaisuustukea tai opintokerhotukea. Opintoseteliavustus on kuitenkin suunnattu vain suomen kielen opetukseen.
 • Opintosetelihaku järjestetään pääsääntöisesti kerran vuodessa. Opintoseteliavustuksen lisäksi yhdistyksien on mahdollista hakea ympäri vuoden myös Vision opintotilaisuustukea. Huom! Samalle koulutukselle ei voi hakea sekä opintoseteli että opintotilaisuustukea.

Opintoseteliavustuksen hakulomake
Opintosetelikoulutuksen selvityslomake

   Terveisiä yhteistyökumppaneilta

  Puntland Community ry

   

   

   

   

   

  Turun naiskeskus ry

   

   

   

   

   

  Lisätietoja

  Suunnittelija
  Meri Tennilä
  etunimi.sukunimi@visili.fi
  p. 044-727 3243

  Teeman julkaisuja

  Kunnia­väki­valta

  Kunnia-ajatteluun ja kunniaväkivaltaan liittyvien taustojen ja käsitteiden tarkastelua sekä kokemuksia elävästä elämästä.

  Kotoutuminen kuntoon!

  Selvityksessä tarkastellaan aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista ja siihen liittyvää koulutusta Suomessa sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kotoutuminen sujuvoituu ja maahanmuuttajien osaaminen saadaan täysimääräisemmin käyttöön.

  Rozanan vanhemmille - kunniallinen ratkaisu perheiden ristiriitoihin

  Perheiden opas kunniaan liittyvien ristiriitojen ennaltaehkäisemiseen

  Kielipuu-kansio

  Uunituore Kielipuu-kansio, joka sisältää yli 100 ympäristöaiheista tehtävää.